Att köpa nyproduktion

Att köpa en helt ny bostad skiljer sig ifrån att köpa en begagnad bostad och det finns många fördelar med att köpa nyproduktion.
Den lyxiga känslan när du flyttar in i en bostad som ingen annan bott i, ingen budgivning och du slipper börja med att
renovera. Nedan följer en beskrivning av de olika stegen i att köpa nyproduktion.
Bokningsavtal
I ett tidigt skede innan byggnationen kommit i gång kan det finnas  ritningar,
visualiseringar och annat säljmaterial att se. Ofta finns det också en visningslokal eller visningslägenhet att titta på.
Efter att du bestämt dig för en viss bostad gör du en bokning. I samband med att bokningsavtal tecknas, betalas en bokningsavgift. Genom bokningen reserveras
bostaden åt dig. Bokningsavgiften återbetalas i samband med att ett upplåtelseavtal eller förhandsavtal tecknas.


Sälja din nuvarande bostad
Vi hjälper dig med värdering och förberedelser inför försäljningen av din nuvarande bostad.


Förhandsavtal
När kostnadskalkylen är upprättad och granskad av Boverkets godkända intygsgivare, säkerhet för återbetalning av förskott finns och Bolagsverkets tillstånd att ta emot förskott finns så kan ett förhandsavtal tecknas mellan dig och bostadsrättsföreningen. Det är ett juridiskt bindande avtal att du önskar köpa lägenheten. Underlåtenhet att fullgöra avtalets förpliktelser kan medföra skadeståndsskyldighet. Du behöver ett lånelöfte från en bank att visa upp i samband med att avtalet undertecknas. Inom 1-2 veckor efter att avtalet undertecknas erlägger du ett förskott för din lägenhet. Förhandstecknaren har rätt till medlemskap i föreningen och medlemskap beviljas senast när den ekonomiska planen har registrerats och upplåtelse av bostadsrätten sker.

Innan din nya bostad är klar finns det ofta en visningslokal eller visningslägenhet du kan besöka.


Upplåtelseavtal
När den ekonomiska planen är registrerad och godkänd av Bolagsverket, säkerhet för återbetalning av insats finns och Bolagsverket lämnat tillstånd för upplåtelse tecknas ett upplåtelseavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Om du tecknat förhandsavtal och betalt förskott tidigare erlägger du inget ytterligare. Om du inte erlagt något förskott tidigare erlägger du ett förskott inom 1-2 veckor efter att avtalet undertecknats. Erlagda förskott avräknas vid slutbetalning av lägenheten innan tillträdet. 


Avgift
Utöver själva köpeskillingen för lägenheten tillkommer en årsavgift som betalas månadsvis i förskott till bostadsrättsföreningen. Månadsavgiften omfattar föreningens driftskostnader samt löpande underhåll och investeringar. Avgiften ska även täcka föreningens kapitalkostnader.


Inredningsval
Inom det sortiment som byggföretaget tagit fram finns det för dig som kund möjlighet att välja alternativa utföranden. Tillval kan avse tapeter, golv, kakel, klinker, färgsättning, extra väggar, köksluckor och vitvaror. För att hinna färdigställas före inflyttning måste tillval göras inom de tidsramar och rutiner som anges. Det finns kostnadsfria alternativa utföranden och det finns tillval där du betalar för mellanskillnaden på standardutförandet och det tillval du väljer.

Ofta finns det både kostnadsfria inredningsval och tillval du kan välja mellan på köksinredning, vitvaror, kakel, klinker, golv och tapeter.


Besiktningar

Innan inflyttning sker en slutbesiktning av din lägenhet av en opartisk besiktningsman för att säkerhetsställa att allt är korrekt
utfört enligt gällande normer. Efter 2 år utförs en garantiavstämning i samråd med en besiktningsman och entreprenören.
Föreningen är beställare av detta.  Efter 5 år sker en garantibesiktning genom en enkät som besvaras av de boende.
De fel och brister som då framkommer behandlas av beställare, entreprenör och besiktningsman och man kommer där
överens om vad som ska åtgärdas och vem som bär ansvar för felet. Föreningen är beställare av besiktningen.


Tillträde och Inflyttning
I Upplåtelseavtalet anges en preliminär tillträdes tidpunkt. Ca 3 - 6 månader i förväg får du information om när du får flytta
in i din lägenhet.
På tillträdesdagen ska du ha betalat såväl den resterande delen av insatsen som slutfakturan på eventuella inredningsval.
När du sedan visar kvitto på detta får du dina nycklar.


Övrigt
Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet, bostadsrättsföreningens stadgar och övriga handlingar som du får innan eller i samband med undertecknandet av avtalet.

 

Med reservation för ändringar och eventuella felskrivningar